Tour Miền Tây 1 Ngày - Mỹ Tho - Bến Tre – Cồn Thới Sơn – Chùa Vĩnh Tràng - Thưởng Thức Trái Cây - Nghe Đờn Ca Tài Tử - Khởi Hành Hàng Ngày. Không Phụ Thu Cuối Tuần

Tour Miền Tây 1 Ngày - Mỹ Tho - Bến Tre – Cồn Thới Sơn – Chùa Vĩnh Tràng - Thưởng Thức Trái Cây - Nghe Đờn Ca Tài Tử - Khởi Hành Hàng Ngày. Không Phụ Thu Cuối Tuần. Voucher 390,000 VNĐ, Còn 170,000 VNĐ, Giảm 56%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!. Voucher 390,000 VN

390,000 đ
170,000đ -56%

Tour Miền Tây 2N1Đ Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ - Chợ Nổi Cái Răng - Không Phụ Thu Cuối Tuần

Tour Miền Tây 2N1Đ Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ - Chợ Nổi Cái Răng - Không Phụ Thu Cuối Tuần. Voucher 880,000 VNĐ, Còn 450,000 VNĐ, Giảm 49%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

880,000 đ
450,000đ -49%

Tour Miền Tây Sông Nước 1 Ngày: Chợ Nổi Cái Bè – Cù Lao An Bình - Vĩnh Long – Không Phụ Thu Cuối Tuần

Tour Miền Tây Sông Nước 1 Ngày: Chợ Nổi Cái Bè – Cù Lao An Bình - Vĩnh Long – Không Phụ Thu Cuối Tuần. Voucher 470,000 VNĐ, Còn 270,000 VNĐ, Giảm 43%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

470,000 đ
270,000đ -43%

Tour Miền Tây 2N1Đ – Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Tham Quan Chợ Nổi Cái Răng – Cù Lao Long – Lân – Quy - Phụng - Cồn Thới Sơn - Đảo Dừa - Lưu Trú KS 2* - Khởi Hành Hàng Ngày

Tour Miền Tây 2N1Đ – Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Tham Quan Chợ Nổi Cái Răng – Cù Lao Long – Lân – Quy - Phụng - Cồn Thới Sơn - Đảo Dừa - Lưu Trú KS 2* - Khởi Hành Hàng Ngày. Voucher 990,000 VNĐ, Còn 549,000 VNĐ, Giảm 45%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!. Voucher

990,000 đ
549,000đ -45%

Tour Miền Tây 3N2Đ Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ – Châu Đốc – Rừng Tràm Trà Sư - Không Phụ Thu Cuối Tuần

Tour Miền Tây 3N2Đ Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ – Châu Đốc – Rừng Tràm Trà Sư - Không Phụ Thu Cuối Tuần. Voucher 1,880,000 VNĐ, Còn 1,010,000 VNĐ, Giảm 46%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

1,880,000 đ
1,010,000đ -46%

Tour Miền Tây Sông Nước 1 Ngày - Mỹ Tho – Bến Tre – Không Phụ Thu Cuối Tuần

Tour Miền Tây Sông Nước 1 Ngày - Mỹ Tho – Bến Tre – Không Phụ Thu Cuối Tuần. Voucher 280,000 VNĐ, Còn 169,000 VNĐ, Giảm 40%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

280,000 đ
169,000đ -40%

Tour VIP Miền Tây 1 Ngày - Mỹ Tho - Bến Tre – Kết Hợp Biking – Thực Đơn Hấp Dẫn - Khởi Hành Hàng Ngày. Không Phụ Thu Cuối Tuần

Tour VIP Miền Tây 1 Ngày - Mỹ Tho - Bến Tre – Kết Hợp Biking – Thực Đơn Hấp Dẫn - Khởi Hành Hàng Ngày. Không Phụ Thu Cuối Tuần. Voucher 790,000 VNĐ, Còn 359,000 VNĐ, Giảm 55%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!. Voucher 790,000 VNĐ, Còn 359,000 VNĐ, Giảm 55%. Chỉ Có

790,000 đ
359,000đ -55%

Tour Cần Giờ 1 Ngày - Khám Phá Khu Du Lịch Rừng Sác – Thư Giãn Tại Phương Nam Cần Giờ Resort - Menu Thực Đơn Hấp Dẫn.Khởi Hành Hàng Ngày - Không Phụ Thu Cuối Tuần

Tour Cần Giờ 1 Ngày - Khám Phá Khu Du Lịch Rừng Sác – Thư Giãn Tại Phương Nam Cần Giờ Resort - Menu Thực Đơn Hấp Dẫn.Khởi Hành Hàng Ngày - Không Phụ Thu Cuối Tuần. Voucher 990,000 VNĐ, Còn 590,000 VNĐ, Giảm 40%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

990,000 đ
590,000đ -40%

Tour Tiền Giang – Mỹ Tho – Bến Tre – Tát Mương Bắt Cá 1 Ngày – Không Phụ Thu Cuối Tuần

Tour Tiền Giang – Mỹ Tho – Bến Tre – Tát Mương Bắt Cá 1 Ngày – Không Phụ Thu Cuối Tuần. Voucher 368,000 VNĐ, Còn 268,000 VNĐ, Giảm 27%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

368,000 đ
268,000đ -27%