Khu Du Lịch Dìn Ký Lái Thiêu Bình Dương 2* - 2N1Đ Phòng Loại 1 - Gồm Ăn Sáng + 01 Giờ Hát Karaoke + Miễn Phí Xông Hơi Thư Giãn, Hồ Bơi, Bida

Khu Du Lịch Dìn Ký Lái Thiêu Bình Dương 2* - 2N1Đ Phòng Loại 1 - Gồm Ăn Sáng + 01 Giờ Hát Karaoke + Miễn Phí Xông Hơi Thư Giãn, Hồ Bơi, Bida. Voucher 405,000 VNĐ, Còn 325,000 VNĐ, Giảm 20%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

405,000 đ
325,000đ -20%

Khu Du Lịch Dìn Ký Cổng Chào Bình Dương 3* - 2N1Đ Phòng Loại 2 - Gồm Ăn Sáng + Tặng 2 Suất Ăn Nhẹ + 1 Dĩa Trái Cây Thập Cẩm + 01 Giờ Hát Karaoke + Dịch Vụ Massage Cá, Xông Hơi Thư Giãn, Hồ Bơi, Bida

Khu Du Lịch Dìn Ký Cổng Chào Bình Dương 3* - 2N1Đ Phòng Loại 2 - Gồm Ăn Sáng + Tặng 2 Suất Ăn Nhẹ + 1 Dĩa Trái Cây + 01 Giờ Hát Karaoke + Dịch Vụ Massage Cá, Xông Hơi, Hồ Bơi, Bida. Voucher 425,000 VNĐ, Còn 340,000 VNĐ, Giảm 20%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

425,000 đ
340,000đ -20%

Giá Sock!! Khu Du Lịch Dìn Ký Cổng Chào Bình Dương 3* - 2N1Đ Phòng Loại 1 - Gồm Ăn Sáng + Tặng 2 Suất Ăn Nhẹ + Tặng 1 Dĩa Trái Cây Thập Cẩm + Tặng 01 Giờ Hát Karaoke + Miễn Phí Dịch Vụ Massage Cá, Xông Hơi Thư Giãn, Hồ Bơi, Bida

Giá Sock!! Khu Du Lịch Dìn Ký Cổng Chào Bình Dương 3* - 2N1Đ Phòng Loại 1 - Gồm Ăn Sáng + Tặng 2 Suất Ăn Nhẹ + Tặng 1 Dĩa Trái Cây + Tặng 01 Giờ Karaoke + Massage Cá, Xông Hơi, Bida. Voucher 495,000 VNĐ, Còn 395,000 VNĐ, Giảm 20%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

495,000 đ
395,000đ -20%

Khu Du Lịch Dìn Ký Lái Thiêu Bình Dương 2* - 2N1Đ Phòng VIP - Dã Ngoại Vui Vẻ, Tiết Kiệm + Gồm Ăn Sáng + Tặng 01 Giờ Hát Karaoke + Tặng Dịch Vụ Massage Cá, Xông Hơi Thư Giãn, Hồ Bơi, Bida

Khu Du Lịch Dìn Ký Lái Thiêu Bình Dương 2* - 2N1Đ Phòng VIP - Dã Ngoại Vui Vẻ, Tiết Kiệm + Gồm Ăn Sáng + Tặng 01 Giờ Hát Karaoke + Tặng Massage Cá, Xông Hơi Thư Giãn, Hồ Bơi, Bida. Voucher 505,000 VNĐ, Còn 405,000 VNĐ, Giảm 20%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

505,000 đ
405,000đ -20%

Khu Du Lịch Dìn Ký Cổng Chào Bình Dương 3* - 2N1Đ Phòng VIP 2 - Gồm Ăn Sáng + Tặng 2 Suất Ăn Nhẹ + 01 Giờ Hát Karaoke + 1 Dĩa Trái Cây Thập Cẩm + Miễn Phí Dịch Vụ Massage Cá, Xông Hơi Thư Giãn, Hồ Bơi, Bida

Khu Du Lịch Dìn Ký Cổng Chào Bình Dương 3* - 2N1Đ Phòng VIP 2 - Gồm Ăn Sáng + Tặng 2 Suất Ăn Nhẹ + 01 Giờ Hát Karaoke + 1 Dĩa Trái Cây + Miễn Phí Massage Cá, Xông Hơi, Hồ Bơi, Bida. Voucher 575,000 VNĐ, Còn 460,000 VNĐ, Giảm 20%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

575,000 đ
460,000đ -20%

Khuyến Mãi Sock! Khu Du Lịch Dìn Ký Cổng Chào Bình Dương 3* - 2N1Đ Phòng Family - Gồm Ăn Sáng + Tặng 2 Suất Ăn Nhẹ + 1 Dĩa Trái Cây Thập Cẩm + 01 Giờ Hát Karaoke + Dịch Vụ Massage Cá, Xông Hơi Thư Giãn, Hồ Bơi, Bida

Khuyến Mãi Sock! Khu Du Lịch Dìn Ký Cổng Chào Bình Dương 3* - 2N1Đ Phòng Family - Gồm Ăn Sáng + Tặng 2 Suất Ăn Nhẹ + 1 Dĩa Trái Cây + 01 Giờ Karaoke + Dịch Vụ Massage Cá. Voucher 675,000 VNĐ, Còn 540,000 VNĐ, Giảm 20%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

675,000 đ
540,000đ -20%

Khu Du Lịch Dìn Ký Cổng Chào Bình Dương 3* - 2N1Đ Phòng VIP 1 - Gồm Ăn Sáng + Tặng 2 Suất Ăn Nhẹ + 1 Dĩa Trái Cây Thập Cẩm + 01 Giờ Hát Karaoke + Miễn Phí Dịch Vụ Massage Cá, Xông Hơi Thư Giãn, Hồ Bơi, Bida

Khu Du Lịch Dìn Ký Cổng Chào Bình Dương 3* - 2N1Đ Phòng VIP 1 - Gồm Ăn Sáng + Tặng 2 Suất Ăn Nhẹ + 1 Dĩa Trái Cây + 01 Giờ Hát Karaoke + Miễn Phí Massage Cá, Xông Hơi, Hồ Bơi, Bida. Voucher 755,000 VNĐ, Còn 605,000 VNĐ, Giảm 20%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

755,000 đ
605,000đ -20%