Renaissance Riverside - Buffet Tôm Hùm, Hải Sản, Rượu Vang T4, T5, CN

Renaissance Riverside - Buffet Tôm Hùm, Hải Sản T4, T5, CN - Free Flow Rượu Vang. Voucher 1,690,000 VNĐ, Còn 1,200,000 VNĐ, Giảm 29%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

1,690,000 đ
1,200,000đ -29%

Renaissance Riverside - Buffet Tôm Hùm, Hải Sản, Rượu Vang Sủi T6, T7

Renaissance Riverside - Buffet Tôm Hùm, Hải Sản T6, T7, Xem Trình Diễn Đêm Nhạc Live Band - Free Flow Rượu Vang Sủi. Voucher 1,825,000 VNĐ, Còn 1,290,000 VNĐ, Giảm 29%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

1,825,000 đ
1,290,000đ -29%