Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế KDA - Cạo Vôi/ Trám Răng/ Tẩy Trắng/ Răng Sứ Titan/ Răng Toàn Sứ Zirconia HT 100% Của Đức

Răng Khỏe, Đẹp Với Dịch Vụ Cạo Vôi, Đánh Bóng/ Trám Răng/ Tẩy Trắng Răng Bằng Đèn Plasma/ Răng Sứ Titan/ Răng Toàn Sứ Zirconia HT 100% Của Đức Tại Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế KDA. Voucher 300,000 VNĐ, Còn 50,000 VNĐ, Giảm 83%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

300,000 đ
50,000đ -83%

Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế KDA - Tẩy Trắng Răng Bleachbright Không Đau, Không Ê Buốt

Lấy Lại Vẻ Đẹp Rạng Ngời Cho Hàm Răng Với Trọn Gói Dịch Vụ Tẩy Trắng Răng Bleachbright Không Đau, Không Ê Buốt (Bao Gồm Cạo Vôi, Đánh Bóng) Tại Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế KDA. Voucher 3,000,000 VNĐ, Còn 470,000 VNĐ, Giảm 84%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

3,000,000 đ
470,000đ -84%

Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế KDA - Tẩy Trắng Răng Bằng Đèn Plasma

Lấy Lại Vẻ Đẹp Rạng Ngời Cho Hàm Răng Với Trọn Gói Dịch Vụ Tẩy Trắng Răng Bằng Đèn Plasma Không Đau, Không Ê Buốt (Bao Gồm Cạo Vôi, Đánh Bóng) Tại Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế KDA. Voucher 1,800,000 VNĐ, Còn 350,000 VNĐ, Giảm 81%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

1,800,000 đ
350,000đ -81%

Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế KDA - Răng Sứ Titan - Bảo Hành 07 Năm

Cải Thiện Những Khuyết Điểm Của Hàm Răng Với Dịch Vụ Răng Sứ Titan – Bảo Hành 07 Năm Tại Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế KDA. Voucher 2,500,000 VNĐ, Còn 600,000 VNĐ, Giảm 76%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

2,500,000 đ
600,000đ -76%

Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế KDA - Răng Toàn Sứ Zirconia HT 100% Của Đức - BH 15 Năm

Mang Lại Cho Bạn Một Hàm Răng Đều Đặn, Trắng Sáng, Khôi Phục Chức Năng Ăn Nhai Với Dịch Vụ Răng Toàn Sứ Zirconia HT 100% Của Đức - BH 15 Năm Tại Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế KDA. Voucher 4,500,000 VNĐ, Còn 1,590,000 VNĐ, Giảm 65%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

4,500,000 đ
1,590,000đ -65%