DEAL HOT: HOÀN MỸ Trọn Gói 16 Dịch Vụ Tầm Soát Sức Khỏe Tại Hệ Thống Phòng Khám Bác Sĩ Gia Đình

Trọn Gói 16 Dịch Vụ Khám Tổng Quát Sức Khỏe Cá Nhân Tại Hệ Thống Phòng Khám Bác Sĩ Gia Đình Hoàn Mỹ. Voucher 2,500,000 VNĐ, Còn 1,615,000 VNĐ, Giảm 35%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

2,500,000 đ
1,615,000đ -35%

Hoàn Mỹ - Trọn Gói 1 Năm Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Cả 3 Người – Gói Toàn Diện – Khám Bệnh Cả Nhà Không Giới Hạn Số Lần, Xét Nghiệm Tầm Soát Sức Khỏe Chuyên Sâu Cho Cả Nhà

Gói Toàn Diện Chăm Sóc Sức Khỏe Gia Đình 03 Thành Viên 01 Năm Không Giới Hạn Số Lần Thăm Khám Tại Hệ Thống Phòng Khám Bác Sĩ Gia Đình Hoàn Mỹ. Voucher 10,000,000 VNĐ, Còn 5,605,000 VNĐ, Giảm 44%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

10,000,000 đ
5,605,000đ -44%

Hoàn Mỹ - Trọn Gói 1 Năm Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Cả 3 Người – Gói Tiêu Chuẩn – Khám Bệnh Cả Nhà Không Giới Hạn Số Lần, Xét Nghiệm Tầm Soát Sức Khỏe Tổng Quát Cho Cả Nhà

Gói Tiêu Chuẩn Chăm Sóc Sức Khỏe Gia Đình 03 Thành Viên 01 Năm Không Giới Hạn Số Lần Thăm Khám Tại Hệ Thống Phòng Khám Bác Sĩ Gia Đình Hoàn Mỹ. Voucher 6,000,000 VNĐ, Còn 3,420,000 VNĐ, Giảm 43%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

6,000,000 đ
3,420,000đ -43%