Lotus Village Resort (Làng Sen Resort) 4* 2N1Đ – Phòng Standard Garden View - Hillside - Buffet Sáng – Áp Dụng Lễ Dành Cho 02 Người

Lotus Village Resort (Làng Sen Resort) 4* 2N1Đ – Phòng Standard Garden View - Hillside - Buffet Sáng – Áp Dụng Lễ Dành Cho 02 Người. Voucher 2,200,000 VNĐ, Còn 1,100,000 VNĐ, Giảm 50%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

2,200,000 đ
1,100,000đ -50%

Lotus Village Resort (Làng Sen Resort) 4* 2N1Đ – Phòng Standard Garden View-Hillside – Buffet Sáng + 1 Suất Ăn Trưa Hoặc Tối – Áp Dụng Lễ Dành Cho 02 Người

Lotus Village Resort (Làng Sen Resort) 4* 2N1Đ – Phòng Standard Garden View-Hillside – Buffet Sáng + 1 Suất Ăn Trưa Hoặc Tối – Áp Dụng Lễ Dành Cho 02 Người. Voucher 2,800,000 VNĐ, Còn 1,400,000 VNĐ, Giảm 50%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

2,800,000 đ
1,400,000đ -50%

Lotus Village Resort 4* 2N1Đ – Phòng Standard Garden View-Hillside – Buffet Sáng + 1 Suất Ăn Trưa Hoặc Tối + 1 Suất Massage – Áp Dụng Lễ Dành Cho 02 Người

Lotus Village Resort 4* 2N1Đ – Phòng Standard Garden View-Hillside – Buffet Sáng + 1 Suất Ăn Trưa Hoặc Tối + 1 Suất Massage – Áp Dụng Lễ Dành Cho 02 Người. Voucher 3,400,000 VNĐ, Còn 1,699,000 VNĐ, Giảm 50%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

3,400,000 đ
1,699,000đ -50%