Windsor Plaza Hotel - Buffet 5* Tối Thứ 2 - Thứ 6 Tôm Hùm & Hải Sản Cao Cấp - Free Bia, Nước Ngọt

Windsor Plaza Hotel - Buffet 5* Tối Thứ 2 - Thứ 6 Tôm Hùm & Hải Sản Cao Cấp - Free Bia, Nước Ngọt. Voucher 922,000 VNĐ, Còn 646,000 VNĐ, Giảm 30%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

922,000 đ
646,000đ -30%

Windsor Plaza Hotel - Buffet Đẳng Cấp 5* Tối Thứ 7, Chủ Nhật Tôm Hùm & Hải Sản Cao Cấp - Free Bia, Nước Ngọt & Rượu Vang Nổ

Windsor Plaza Hotel - Buffet Đẳng Cấp 5* Tối Thứ 7, Chủ Nhật Tôm Hùm & Hải Sản Cao Cấp - Free Bia, Nước Ngọt & Rượu Vang Nổ. Voucher 1,037,000 VNĐ, Còn 726,000 VNĐ, Giảm 30%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

1,037,000 đ
726,000đ -30%

Windsor Plaza Hotel - Buffet Trưa 5* Thứ 2 - Thứ 6 Hải Sản Cao Cấp - Free Bia, Nước Ngọt

Windsor Plaza Hotel - Buffet Trưa 5* Thứ 2 - Thứ 6 Hải Sản Cao Cấp - Free Bia, Nước Ngọt. Voucher 656,000 VNĐ, Còn 394,000 VNĐ, Giảm 40%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

656,000 đ
394,000đ -40%

Windsor Plaza Hotel - Buffet 5* Trưa Thứ 7, Chủ Nhật Hải Sản Cao Cấp - Free Bia Nước Ngọt & Rượu Vang Nổ

Windsor Plaza Hotel - Buffet 5* Trưa Thứ 7, Chủ Nhật Hải Sản Cao Cấp - Free Bia Nước Ngọt & Rượu Vang Nổ. Voucher 772,000 VNĐ, Còn 463,000 VNĐ, Giảm 40%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

772,000 đ
463,000đ -40%