Hệ Thống 08 CN Bò Lế Rồ - Set Thịt Con Bò Nhúng Súp Cho 04 Người Nổi Tiếng Nam Kỳ Lục Tỉnh

Hệ Thống 08 CN Bò Lế Rồ - Set Thịt Con Bò Nhúng Súp - Bổn Tiệm Giảm Nóng, Số Lượng Có Hạn. Voucher 255,000 VNĐ, Còn 179,000 VNĐ, Giảm 30%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

255,000 đ
179,000đ -30%

Bò Lế Rồ Phan Văn Trị - Bổn Tiệm Mới Khai Trương, Ăn Uống Thiệt Là Sướng

Bò Lế Rồ Phan Văn Trị - Bổn Tiệm Mới Khai Trương, Ăn Uống Thiệt Là Sướng. Voucher 9,000 VNĐ, Còn 9,000 VNĐ, Giảm 0%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

9,000 đ
9,000đ -0%