Hotpot Story - Buffet Tinh Hoa Lẩu Hải Sản Hơn 100 Món - Chi Nhánh Diamond Plaza

Hotpot Story - Buffet Tinh Hoa Lẩu Hải Sản Hơn 100 Món - Chi Nhánh Diamond Plaza. Voucher 252,000 VNĐ, Còn 189,000 VNĐ, Giảm 25%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

252,000 đ
189,000đ -25%

Hotpot Story - Buffet Tinh Hoa Lẩu Hải Sản Hơn 100 Món - Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Hotpot Story - Buffet Tinh Hoa Lẩu Hải Sản Hơn 100 Món - Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Voucher 252,000 VNĐ, Còn 189,000 VNĐ, Giảm 25%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

252,000 đ
189,000đ -25%

Hotpot Story - Buffet Tinh Hoa Lẩu Hải Sản Hơn 100 Món - Chi Nhánh Nguyễn Ảnh Thủ

Hotpot Story - Buffet Tinh Hoa Lẩu Hải Sản Hơn 100 Món - Chi Nhánh Nguyễn Ảnh Thủ. Voucher 252,000 VNĐ, Còn 189,000 VNĐ, Giảm 25%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

252,000 đ
189,000đ -25%