Hotpot Story - Buffet Tinh Hoa Lẩu Hơn 100 Món - Chi Nhánh Diamond Plaza

Hotpot Story - Buffet Tinh Hoa Lẩu Hơn 100 Món - Chi Nhánh Diamond Plaza. Voucher 263,000 VNĐ, Còn 199,000 VNĐ, Giảm 24%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

263,000 đ
199,000đ -24%

Hotpot Story Quận 3 - Buffet Tinh Hoa Lẩu Hải Sản Hơn 100 Món

Hotpot Story Quận 3 - Buffet Tinh Hoa Lẩu Hải Sản Hơn 100 Món. Voucher 263,000 VNĐ, Còn 199,000 VNĐ, Giảm 24%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

263,000 đ
199,000đ -24%

Hotpot Story - Buffet Tinh Hoa Lẩu Hải Sản Menu 263.000 CN Hoàng Hoa Thám

Hotpot Story - Buffet Tinh Hoa Lẩu Hải Sản Menu 263.000 CN Hoàng Hoa Thám. Voucher 263,000 VNĐ, Còn 231,000 VNĐ, Giảm 12%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

263,000 đ
231,000đ -12%

Hotpot Story - Buffet Tinh Hoa Lẩu Hải Sản Menu 307.000 CN Hoàng Hoa Thám

Hotpot Story - Buffet Tinh Hoa Lẩu Hải Sản Menu 307.000 CN Hoàng Hoa Thám. Voucher 307,000 VNĐ, Còn 269,000 VNĐ, Giảm 12%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

307,000 đ
269,000đ -12%