Buffet Chay Buổi Trưa Hơn 40 Món - Miễn Phí Nước Uống Tại Nhà Hàng Cỏ Nội - Bông Sen Hotel Annex

Buffet Chay Buổi Trưa Hơn 40 Món - Miễn Phí Nước Uống Tại Nhà Hàng Cỏ Nội - Bông Sen Hotel Annex. Voucher 199,000 VNĐ, Còn 145,000 VNĐ, Giảm 27%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

199,000 đ
145,000đ -27%

Buffet Chay Buổi Tối 40 Món Miễn Phí Nước Uống Tại Nhà Hàng Cỏ Nội - Bông Sen Hotel Annex

Buffet Chay Buổi Tối 40 Món Miễn Phí Nước Uống Tại Nhà Hàng Cỏ Nội - Bông Sen Hotel Annex. Voucher 249,000 VNĐ, Còn 185,000 VNĐ, Giảm 26%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

249,000 đ
185,000đ -26%