Gói Nội Soi Hậu Môn Trực Tràng Chỉ Với 150k - Chữa Bệnh Trĩ Không Đau - Không Nằm Viện

Gói Nội Soi Hậu Môn Trực Tràng Chỉ Với 150k - Chữa Bệnh Trĩ Không Đau - Không Nằm Viện. Voucher 550,000 VNĐ, Còn 150,000 VNĐ, Giảm 73%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

550,000 đ
150,000đ -73%

Gói Phát Hiện Thai Sớm Với 6 Hạng Mục - Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Cộng Đồng 193C1 Bà Triệu

Gói Phát Hiện Thai Sớm Với 6 Hạng Mục - Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Cộng Đồng 193C1 Bà Triệu. Voucher 1,000,000 VNĐ, Còn 268,000 VNĐ, Giảm 73%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

1,000,000 đ
268,000đ -73%

Gói Khám Phụ Khoa Tổng Quát - Phòng Khám Sản Phụ Khoa Uy Tín Chất Lượng 193C1 Bà Triệu

Gói Khám Phụ Khoa Tổng Quát - Phòng Khám Sản Phụ Khoa Uy Tín Chất Lượng 193C1 Bà Triệu. Voucher 999,000 VNĐ, Còn 299,000 VNĐ, Giảm 70%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

999,000 đ
299,000đ -70%

Khám Nam Khoa Tổng Quát 7 Hạng Mục - Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Cộng Đồng 193C1 Bà Triệu

Khám Nam Khoa Tổng Quát 7 Hạng Mục - Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Cộng Đồng 193C1 Bà Triệu. Voucher 700,000 VNĐ, Còn 350,000 VNĐ, Giảm 50%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

700,000 đ
350,000đ -50%

Khám - Xét Nghiệm Bệnh Xã Hội 7 Hạng Mục - Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Cộng Đồng 193C1 Bà Triệu

Khám - Xét Nghiệm Bệnh Xã Hội 7 Hạng Mục - Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Cộng Đồng 193C1 Bà Triệu. Voucher 1,500,000 VNĐ, Còn 900,000 VNĐ, Giảm 40%. Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!

1,500,000 đ
900,000đ -40%