từ 26.05.2020
đến 30.06.2020
HƯỚNG DẪN THAM GIA

cách 1

cách 2

QUY ĐỊNH
• Mỗi tài khoản chỉ được giảm trực tiếp 10% tối đa 50.000đ 1 lần/tuần
• Nếu khách hàng hoàn trả đơn hàng hoặc hủy đơn hàng đã thanh toán, khách hàng chỉ được hoàn trả phần đã thanh toán thực tế sau khi áp dụng mã giảm giá và mất lượt sử dụng mã giảm giá ở tuần đó.
• Áp dụng đồng thời với các chương trình giảm giá khác trên Hotdeal.
• Áp dụng đồng thời chương trình tích điểm dành cho thành viên Hotdeal.